Kategórie
Fond historických dokumentov

Prvá budova pošty a historická pohľadnica

HD–5 781a výrez


Meštiansky dom pred Tebou kedysi slúžil ako poštová stanica na trase najstaršej poštovej cesty v Uhorsku. Spájala cisársku Viedeň s mestom Sibiň v Sedmohradsku. Súčasťou budovy boli aj stajne na výmenu koní ťahajúcich poštové vozy a hostinec s nocľahárňou pre kočišov a cestujúcich, pretože pošta vtedy neprepravovala len zásielky, ale aj ľudí.

Prvé poštové vozy v Uhorsku premávali na trase medzi mestami: