O hre

Zbierkové predmety uložené v HORNONITRIANSKOM MÚZEU v Prievidzi majú svoje príbehy, ktoré sa zrkadlia aj pri obyčajnej prechádzke mestom – ku konkrétnym miestam sa viažu konkrétne zbierkové predmety. Spoznajte ich vzájomný vzťah a nazrite na pamiatky, ktoré každý deň míňate pri prechode mestom, novými očami.