Pravidlá hry

Nájdi pomocou herného plánu 11 QR kódov na vybraných stanovištiach Prievidze.

Oskenuj a spoznaj príbeh miesta a predmetu zo zbierok múzea, ktorý sa k nemu viaže. 

Správne odpovedaj na kvízové otázky a vyskladaj prístupové heslo pre bezplatný vstup do múzea – obdivuj predmety z hry ako múzejné exponáty.