Kategórie
°°°

Správna odpoveď

Vieš, ktorá krajina sa kedysi nazývala Sedmohradsko?