Kategórie
Fond archeológie

Námestie piaristov a črepy z nádob

A-1 872, 1 874


Komplex kostola a kláštora piaristov, stavaný v rokoch 1666 – 1674, patria medzi skvosty barokovej architektúry a symbol rekatolizácie vo vtedy silne protestantskej Prievidzi. Dejiny tohto miesta však siahajú tisícročia späť – v rajskej záhrade kláštora boli objavené fragmenty nádob z mladšej doby kamennej priraďované kultúre s lineárnou keramikou. Drobné črepy s motívom rytých línií a guľôčok dokazujú najstaršie osídlenie miesta, kde sa práve nachádzaš, už pred takmer sedemtisíc rokmi – rozkladala sa tu pravdepodobne roľnícka osada. Obraz torzovito dopĺňajú totožne datované črepy z neďalekého Námestia Slobody. 

Črepy objavené v rajskej záhrade sú datované do obdobia: