Kategórie
Fond historických dokumentov

Prvá budova pošty a historická pohľadnica

Výrez z HD–5 781a


Meštiansky dom pred Tebou bol do svojej dnešnej podoby prestavaný až krátko po roku 1900. Dovtedy si viac-menej zachovával svoju renesančnú podobu z polovice 16. storočia, ktorá je zobrazená na historickej pohľadnici. Postavený bol ako objekt poštovej stanice na trase najstaršej poštovej cesty v Uhorsku. Spájala cisársku Viedeň s mestom Sibiň v Sedmohradsku na území dnešného Rumunska. Súčasťou veľkej nárožnej budovy s priestranným dvorom boli aj stajne na výmenu koní ťahajúcich poštové vozy a hostinec s nocľahárňou pre kočišov a cestujúcich, pretože pošta vtedy neprepravovala len zásielky, ale aj ľudí. Začiatkom 17. storočia bola stanica z dôvodu nebezpečenstva osmanských výbojov a stavovských povstaní preložená z nechránenej Prievidze do blízkosti hradu v Bojniciach. Späť sa pošta vrátila v roku 1823. 

Prvé poštové vozy v Uhorsku premávali na trase medzi mestami: