Kategórie
°°°

Správna odpoveď

Vieš, čo je to rínok a procesia?