Kategórie
°°°

Správna odpoveď

Voda je veľmi vzácna, to určite vieš. Poznáš aj kolobeh vody v prírode? Porozprávaj sa o ňom s dospelákom a skús cestu vody nakresliť.