Kategórie
Fond botaniky

Ginko dvojlaločné a fosílny list

VII–5 280


Ginko je zaujímavý a vzácny strom. Vyznačuje sa dlhovekosťou a neuveriteľnou vitalitou, vďaka čomu dokázal poraziť čas. Stromovité ginká patria k nahosemenným rastlinám a prvýkrát sa objavili už na konci prvohôr. V múzeu uchovávame skamenelý odtlačok listu ginka.  

Ginko dvojlaločné patrí medzi: