Kategórie
Fond numizmatiky

Továreň Carpathia Prievidza a pamätná medaila

N-25 001


Niekdajšia Továreň Carpathia dodnes sídli v nárožnej budove s oblúkovým priečelím pred Tebou. Jej tradícia siaha do roku 1875, keď vznikla z pôvodnej pálenice Jozefa Heumanna. V roku 1909 bola pálenica a továreň na spracovanie liečivých bylín transformovaná na akciovú spoločnosť a rozvoj podnikania pokračoval. Medzi hlavných zakladateľov patrili Eugen Skyčák, Tadeáš Emiliewicz a bratia Viliam, Július a Max Leopold Heumannovci. Pamätná jednostranná medaila vznikla pri príležitosti 100. výročia založenia podniku. Má kruhový tvar a hrana je hladká, na averze je v strede silueta Bojnického zámku s kruhopisom CARPATHIA PRIEVIDZA. V spodnej časti medaily sa nachádza letopočet 1875-1975. Autorom návrhu je medailér a sochár Ján Čejka, pôsobiaci v Kremnici. 

Na averze pamätnej medaily Carpathia Prievidza sa nachádza: