Kategórie
°°°

Správna odpoveď

Prievidza je obklopená pohoriami. Vieš, ako sa nazýva územie, ktorého je centrom? Ak nie, určite Ti s odpoveďou pomôže dospelák.