Kategórie
°°°

Správna odpoveď

Skús zistiť, kľudne aj s pomocou dospeláka, čo to znamená – nahosemenná rastlina?