Kategórie
Fond geológie

Mariánsky vŕšok – skala a pyroklastiká

VII-2 166, 2 262, 2967 – 2 969, 2 972, 3 090


Prievidza ležiaca v srdci Hornonitrianskej kotliny je zo všetkých strán obkolesená pohoriami. Najmladším je vulkanický Vtáčnik, ktorý vznikol v mladších treťohorách. Horniny vtáčnického stratovulkánu sa nachádzajú aj priamo v meste. Vystupujú v údolí Handlovky, kde majú okrem andezitov veľké plošné rozšírenie pyroklastické horniny vzniknuté premiešavaním, premenou a transportom sopečného i nevulkanického materiálu. Mariánsky vŕšok alebo skala, ako býva tiež nazývaný, je klasickou ukážkou pyroklastík. Z petrografického hľadiska ho budujú sopečné brekcie, zlepence, andezity, ale aj nevulkanické kremence, vápence, žuly či úlomky uhlia spevnené sopečným tmelom. Horniny sú dobre pozorovateľné priamo na skale pred Tebou či v odkrytej stene v záreze cesty. 

Mariánsky vŕšok, ktorý je súčasťou pohoria Vtáčnik, vznikol v geologickom období: