Kategórie
Fond geológie

Mariánsky vŕšok – skala a geológia

VII-2 166, 2 262, 2967 – 2 969, 2 972, 3 090


Mariánsky vŕšok – skala je súčasťou sopečného pohoria Vtáčnik, ktoré vzniklo v treťohorách. Budujú ho andezity, ale aj nevulkanické horniny – kremence, vápence, žuly či úlomky uhlia spevnené sopečným tmelom. Dobre pozorovateľné sú priamo na skale pred Tebou.

Mariánsky vŕšok, ktorý je súčasťou pohoria Vtáčnik, vznikol v geologickom období: