Kategórie
Fond etnológie

Dom včelárov a lapák

E-5 204


Niekde v týchto miestach na Dlhej ulici stála dnes už nejestvujúca jednoposchodová budova, ktorá sa v období rokov 1939 až 1957 stala hlavným sídlom Ústredia slovenských včelárskych spolkov. Ako predseda tu pôsobil aj nestor moderného včelárstva Koloman Novacký, ktorý sa zaslúžil o kúpu a rekonštrukciu budovy. Na poschodí sa nachádzali kancelárske priestory, vrátane redakcie časopisu Slovenský včelár, na prízemí bola zriadená predajňa včelárskych potrieb. Medzi základné pomôcky pri domácom včelárení patril lapák, ktorý sa uplatnil pri vyhľadávaní lesných včiel a ich privlastňovaní. Podstatou bolo neustále sledovať smer príletu a odletu včiel a nájsť ich hniezdo. Rohovinový lapák sa mohol používať aj na prenos včelej kráľovnej. 

Lapák slúžil na vyhľadávanie a odchyt: