Kategórie
Fond historických dokumentov

Mestský pivovar a historická pohľadnica

HD-5 382


V tejto časti mesta zvanej Sigoť stál od roku 1659 jeden z architektonicky najkrajších objektov starej Prievidze – baroková budova pivovaru, charakteristická svojou pôvabnou vežou, ktorá sa skvela medzi historickou zástavbou. Mesto ním nahradilo starší pivovar, ktorý stál na mieste dnešného kláštora piaristov. Prvá zmienka o varení piva v Prievidzi pochádza z roku 1550, ale najdôležitejšia z roku 1746. Slávny uhorský polyhistor Matej Bel vtedy napísal: ,,Pivo, ktoré sa tu pripravuje, je vynikajúce a pité ľudom v takom množstve, že je potrebné ho variť každý týždeň.“ Časť surovín pochádzala z miestnych zdrojov – jačmeň z mestských polí a chmeľ z dvoch mestských chmeľníc. Úpadok výroby piva v Prievidzi nastal v prvej polovici 19. storočia a samotný pivovar padol za obeť modernej výstavbe definitívne v roku 1969. 

Mestský pivovar v Prievidzi stál v časti mesta nazývanej: