Kategórie
Fond botaniky

Ginko dvojlaločné a fosílny list

VII-5 280


V zeleni Prievidze sa vyskytujú aj zaujímavé a vzácne dreviny, ku ktorým patrí ginko dvojlaločné (Ginkgo biloba). Strom s rozložitou korunou je nápadný najmä laločnatými listami s dlhými stopkami. Dvojlaločné listy s veľmi zaujímavou vejárovitou žilnatinou nadobúdajú v jeseni zlatožltú farbu. Dreviny sa vyznačujú dlhovekosťou, odolnosťou proti škodcom a neuveriteľnou vitalitou, vďaka čomu dokázali poraziť čas. Stromovité ginká patriace k nahosemenným rastlinám sa objavili prvýkrát už na konci prvohôr, svoj rozkvet zažili v druhohorách a úspešne prežívajú v nezmenenej podobe až do súčasnosti. Preto sa ginká považujú za najstaršie žijúce rastlinné fosílie na Zemi. Ich skameneným zástupcom v múzeu je odtlačok listu fosílneho druhu Ginkgo adiantoides z treťohôr, ktoré pochádza z Bane Nováky. 

Ginko dvojlaločné patrí medzi: